امروز پنج شنبه، 20 مرداد 1401

وب‌نوشت‌های من

وب‌سایت شخصی علیرضا خندان

لطفا شبکه چهار را ببینیم

»لطفا شبکه چهار را ببینیم

در این روزایی که میشه گفت زمستان سازمان صداوسیماست و برنامه های کیفی کمی میشه از شبکه های اون دید یک شبکه است که بیش از پیش رشد کیفی داشته.   دقیقا جای تعجب اینجاست که معمولا سازمان های به گل نشسته از نظر مالی برای برون رفت سعی در کاهش هزینه ها دارن و اولین اقدامشون قطع یا کاهش بودجه های محصولات کمتر توجه شده اشون ...