امروز دوشنبه، 15 آذر 1400

وب‌نوشت‌های من

وب‌سایت شخصی علیرضا خندان

آیا من دزدم؟!

»آیا من دزدم؟!

یکی از برادران اهل سودان مقاله زیبایی نوشت تحت عنوان "آیا من دزدم؟" ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برای او پیش آمده است اشاره می کند.   رخداد اول: او می گوید: زمان امتحانات پزشکی من در ایرلند بود، و مبلغی که برای امتحانات می بایست پرداخت میکردم 309 پوند بود، در صورتی که خرد نداشته و من مبلغ 310 پوند را پرداخت ...