چهارشنبه، 21 آذر 1397

وب‌نوشت‌های من

وب‌سایت شخصی علیرضا خندان

اهمیت تلاش‌وکوشش از زبان فرگوسن

»اهمیت تلاش‌وکوشش از زبان فرگوسن

دراولین مسابقه كه مربیگری میكردم،دعا كردم و از خدا خواستم كه برنده باشم،اما نبردیم! فهمیدم تیم مقابلم هم خدا دارد... از آن پس تلاش كردم. سر الكس فرگوسن ...
ایلان ماسک و موفقیت بزرگ در فرود فالکون 9

»ایلان ماسک و موفقیت بزرگ در فرود فالکون 9

بالاخره شد. ایلان ماسک با شرکت فضایی فوق العاده اش بنام SpaceX بالاخره تونست فالکون 9 رو روی سکویی در اقیانوس با موفقیت فرود بیاره.   البته چند ماه پیش فرود موفقی روی خشکی داشت اما در آزمایشاتی که در 4 بار قبل انجام شد هنگام فرود روی آب درست در جایگاه قرار نمیگرفت و منفجر میشد.   چقدر خوبن اینجور آدما که با سرمایه ...